Här kommer en snabbrapport från mötet med hörselpedagogen och TSS-tolken.

Jag vill ha hjälp av en kommunikationspedagog men det får jag inte.  Jag kan få hjälpmedel i form av vit käpp, bildtelefoni, glasögon, vibrerande termometer, lampor…. men kommunicera får man inte hjälp med. Jag har fått min TSS-kurs och får vara nöjd med det. Hon tyckte att jag kunde gå och lära mig fler tecken. Jag är väldigt tacksam över TSS-kursen,  men visuella tecken hjälper mig inte ett skit i de miljöer där jag inte kan se. Nä, hon förstod till slut men det var ändå lönlöst. 

När det gällde tolken fick jag också vara lite besvärlig. Till en början satt de bredvid varandra, men det var väldigt savårt att få nån hjälp av tolkens tecken och läppar som låg strax efter pedagogens prat. Jag bad tolken ta micken istället och de såg båda väldigt skeptiska ut. “Så brukar man inte göra.” Nä, men får ni prova för det är mig ni ska hjälpa. Det funkade mycket bättre, men de var noga med att upprepa att det inte var en beprövad tolkmetad att kombinera tydligt tal med TSS. Nä, jag förstår det, men så länge tolken känner att hon kan prata och teckna samtidigt så (som vanliga personer gör när de använder tss) så är det så här jag helst vill ha det.

Aja, jag ska maila tolkcentralen och höra om det är okej att be om det i framtiden, när det bara är mig det ska tecknas till. Jag är nöjd med att ha hittat en bra tolkmetod som komplement till skrivtolkning. Känns skönt!

Men hörni, skulle örebro  vara teckensspråkets huvudstad? Vilken fars!!