Jag tänker inte mycket på vad som sker om det faktiskt blir krig i Sverige. Jag är på tok för överbelastad med att klara av nuet. Det jag gjort är att ta upp frågan i styrelsen för mitt assistanskooperativ om vilken vägledning och stöd vi ska erbjud våra medlemmar och personal in case of. Jag kikade också för någon månad sen på hur det ser ut med skyddsrum omkring mig. Det stod att en viss del av Sveriges skyddsrum är tillgängliga för rullstol, men inget om vilka. Därför mailade jag MSB som upprättat och underhåller dem. 

Svaret känns ju kanske inte så hoppfullt. 

Det är städer samt platser med värdefulla resurser som i första fall bombas. Därför är det troligtvis tryggast att ta sig bort från stan och ut på landet. Det innebär att många invånare utanför funktionsnormen som bor i stan utan eget fordon sitter illa till. Jag är inte en dem. Skulle det vara det, skulle mitt uteslutande enda fokus vara att få iväg mitt barn med funktionsduglig vuxen till vårt närmsta skyddsrum som ligger nån kilometer bort.
Å andra sida finns det inga garantier att det ens går att ta sig till parkeringen i ett krigshärjat Sverige, så vi ska inte lura oss att trösklar och trafik kommer vara vårt största hinder. Jag sätter större tilltro till politikernas arbete att omöjliggöra en invasion och med andra länder stå enade mot hotet.

_____________

Hej

Jag är rörelsehindrad och bor i Örebro. Hur vet jag vilka skyddrum som är tillgängliga för mig att ta mig in i med min permobil?

Hälsningar Frida

_____________

Hej!

Tyvärr är skyddsrummen inte tillgänglighetsanpassade. 

Det som finns är en fredstida anpassning i form av löstagbara trösklar som inte är monterade i fredstid vilket förenklar inpassering. Vid höjd beredskap ska trösklarna monteras. Ett skyddsrum är konstruerat för att motstå krigets påfrestningar, alltså klara av en tryckvåg från en 250 kg bomb, skydda mot joniserande strålning, stridsgaser och raslaster och det begränsar möjligheten att tillgänglighetsanpassa skyddsrummen. De ska inte användas i en normalsituation utan i krig och då får vi hoppas och tro att alla visar empati och medmänsklighet och att man får assistans av sina medmänniskor. 

Skyddsrummet är till för att rädda liv i krig och det medför vissa begränsningar. Om man t ex skulle montera en ramp över tröskeln till skyddsrummet, så skulle det kunna innebära att man förhindrar eller påverkar tätheten i skyddsrummet, då faller hela funktionen. Man har satsat på att skapa en livsräddande konstruktion. Det finns en skrivning i förordningen om skyddsrum som ger MSB i uppgift att verka för att skyddsrummen ska vara tillgängliga för rörelsehindrade. Tyvärr har inte skyddsrumsverksamheten varit prioriterad de senaste 15-20 åren och detta har inte varit något arbete som legat högst upp på listan. I en framtid, om vi får ytterligare medel för detta, så kan det bli aktuellt.

Hälsningar

*Namn borttaget*

Handläggare MSB

_____________

Bildtolkning: Frida sitter framåtlutad i rullstolen. Hon tittar utmanande i kameran. På sig har hon lila linne och ljusa jeans med en blomma på knäet. Bakgrund vit vägg i kontorsmiljö.