TILLGÄNGLIGHET FÖR INGEN ALLS

ACCESSABILITY FOR NO ONE.

 Skyltar med punktskrift som ingen kan nå. Huh? Jaha, vad står det då? Mmm, det är det som är poängen. Rätt viktiga grejer faktiskt. Vad är då poängen med att skapa något om det inte är tänkt att det ska nå fram till alla som har behov av att veta? Vem gör en sån absurd  skylt?

Vem gör ett sånt vårdsystem? Vem gör en sådan skola? Vem utformar ett sånt LSS? Vem gör en sån kulturinstitution? Vem upplåter ett sådant rättsystem?…

Med mitt konstverk vill jag säga: Vad är det här för skit?! Borde vi inte vilja göra det annorlunda?  Välfärden och demokratin har gått sönder.

 Vi går baklänges. Vi måste fixa det, och för att fixa det måste vi sluta låtsas…

Glöm inte mina hashtags! #föringenalls #fridaingha #openART

ST: Bild tagen längst upp från Stortorget i Örebro. Rakt fram i bild skymtar Rådhuset, bakom ett grönskande träd. Närmast i bild, framför Rådhuset, står Fridas konstverk ”Tillgänglighet för ingen alls” från OpenArt 2022. Konstverket ser ut som en hög stolpe med fem riktningsskyltar som pekar åt olika håll längst upp. Skyltarnas text är skriven med punktskrift, men är alldeles för högt upp för att nås att läsa.

ST: hög stolpe med punktskrift på fem riktningsskyltar.

E N G L I S H

 Signs with Braille that no one can reach. Huh? Well, what does it say then? Mmm, that’s the point. Quite important stuff actually. So what is the point of creating something if it is not intended to reach everyone who needs to know? Who makes such an absurd sign?

Who makes such a healthcare system? Who makes such a school? Who designs such a law around disability rights? Who makes such a cultural institution? Who provides such a legal system? …

With my art I want to say: What kind of shit is this ?! Come. On!Shouldn’t we want to do it differently? Welfare and democracy have broken down.

 We’re going backwards. We have to fix it, and to fix it we have to stop pretending …

Do not forget my hashtags!  #fridaingha #openART

ST: high post with Braille on five directional signs.