Idag är det 14 maj och teckenspråkets dag. Mitt modersmål är en ihopblandning av svenska och teckenspråk och jag skulle inte vilja vara utan något av dem. Jag avläser mina medmänniskor med hjälp av konstgjord hörsel, synrester och känsel.  Jag tar helt enkelt alla medel jag kan komma åt för att kunna kommunicera och teckenspråket är en viktigt nyckel till det. Om du känner mig och är van att kunna tala till mig och sedan möter mig i mörkret på krogen kommer jag att fråga vem du är för jag kan inte se dig. När du svarar kommer förhoppningsvis min assistent kunna tolka till mig. Jag kommer kunna avläsas hen taktilt med min hand. Om min assistent inte kan teckenspråk då är det rätt kört. Så vida du inte kan teckenspråk! Du behöver inte ens kunna mycket.

Det enda du behöver för att kunna säga allt du vill på teckenspråk är handalfabetet. Alltså alfabetet på teckenspråk. Det är ingen skillnad på hur det tecknas taktilt jämfört med visuellt. Sätt igång och träna nu! Spara bilden i mobilen och öva närhelst du kan. Plötsligt sitter det.