På bilden: Natalie
Fotograf: Mattias Åström

 Presentation

Namn: Natalie
Ålder: 31 år

Vad är sexualitet för dig?
För mig är det en åtrå, en lust och en längtan oberoende av kön eller ens beröring av könet.

Vilka funktionsnormer upplever du att du bryter emot?
Jag är rullstolsburen med nedsatt balans och motorik i benen. Men det jag inte kan själv ber jag om hjälp med, devisen ”if there is a will, there is a way” (Om viljan finns, finns ett sätt) är något jag försöker leva efter! Jag har dessutom personlig assistans men dom är inte delaktiga i mitt sexuella utövande.

Har du en favoritleksak, attiralj eller redskap?
Min favorit är helt klart mina rep! Att binda någon och få kontrollen är magiskt. Då är det inte längre jag som är den som är beroende av hjälp från någon annan.

 

Läs Natalies publicerade recension:

Fetish fantasy position master

Bildtolkning: Närbild på handtag och ventil där man blåser upp.