Krönikor

ETC Örebro
Varför är det okej att neka rörelsehindrade? ETC Örebro  EttGottLiv
När känseln blir det viktiga. ETC Örebro  EttGottLiv

OTTAR
Att andas är inte ett grundläggande behov OTTAR EttGottLiv

 

Utställningar

Ystad konstmuseum 2017

När man fingrar på andras hus   EttGottLiv

Scenkonstmuseet, Stockholm 2017
Från allt som känns tungt EttGottLiv