Det här är en text skriver utifrån mina erfarenheter och vad jag läst mig till. Använd den inte som faktakälla.

Nervsmärta eller neuropatisk smärta är en följd av skada eller sjukdom i nervsystemet som omfattar nerver, nervrötter, ryggmärg och hjärna. Om skadan finns i hjärnan eller ryggmärgen kallas smärtan central neuropatisk smärta. Om skadan istället finns på en nerv som ligger längre ut i kroppen, kallas smärtan perifer neuropatisk smärta. Det är väldigt varierande hur smärtan tar uttryck. Den kan till exempel upplevas som brännande, huggande, molande, svidande, isande eller tryckande. Både vid central och perifer nervsmärta, får man också oftast känselstörningar i huden som kan bestå av både domningar och överkänslighet mot beröring, värme eller kyla.

Nervsmärta kan uppkomma vid en lång rad olika sjukdomar som till exempel cancer, MS, diabeter, OPA1 eller vid en kroppslig skada som kan uppkomma vid operation, infektion eller olycka. Även om orsakerna till nervsmärta är kända vet man ännu inte exakt vad som händer i nervsystemet när den uppkommer. Neuropatisk smärta är också svår att behandla. Antalet läkemedel som är verksamma är väldigt begränsade och det är långt ifrån alla som känner att de gör någon positiv verkan. De läkemedel man hittat verksamma är framtagna som behandling mot depression och epilepsi men har även visat sig kunna lindra nervsmärtor. Inom svensk sjukvård brukar man skriva ut tre läkemedel för långvarigt bruk: Lyrica, Gabapentin och Tryptizol. På nätet kan man läsa om diverse behandlingar som ska kunna hjälpa: Botox, cellgifter, akupunktur, lokalbedövningar, TENS… Innan man kastar sig iväg och provar alternativbehandlingar bör man prata med en neurolog. Vissa behandlingar är bara verksamma på en viss typ av smärta: Lokalbedövning är till exempel verksam mot smärta som uppstår vi överkänslighet mot beröring.  Akupunktur har bevisats väldigt effektiv mot en mängd smärttyper, men inte neurologisk smärta. TENS kan man få utskrivet som smärtbehandling via vårdcentralen men det är en svår metod att lyckas med på nerver som inte är friska.

Det är vad som finns just nu men framtidens utsikter är hoppfulla. SP38-kinasehämmare och anti-NGF är nya läkemedel med stora förväntningar på sig just som behandling av nervsmärta och även ledvärk. De testas just nu men vi kommer troligtvis att få vänta flera år innan vi kan få dem utskrivna av en läkare.

Min egen smärta är molande och ibland huggande. Den sitter i fötter och händer samt den yttre delen av armar och ben. Den förvärras vid kyla och kroppsanstängningar.  Jag har testat alla de tre läkemedel som läkare kan skriva ut mot nervsmärta och TENS-behandling men det har inte hjälpt mig. Det jag dock upptäckt påverkar min smärta är hur jag sköter saker som sömn och matvanor. När jag inte sköter ”det där grundläggande” får jag mycket mer ont. Värme och massage är det enda utöver det som lindrar mina plågor. Jag är därför noggrann med att klä mig varmt och undviker att vistas utomhus under vinterhalvåret. Även om det är varmt om sommaren  behöver jag ha strumpor på mig. Jag är inte känslig mot beröring men däremot kläder som sitter tajt som till exempel vanliga strumpor, leggings och tajta vantar. Massage tycker jag är väldigt skönt. Det  är skönt att känna något annat än smärtan, skönt att känna vart avdomnade delar av kroppen är och när musklerna slappnar av gör det inte lika ont.

Källa:

Läkemedelsverkets informationsbas

Neurologiskt handikappades riksförbund

http://www.expressen.se/halsa/slipp-nervsmarta-med-ny-medicin/