Mina funktionsnedsättningar är olika symtom på en gennetisk sjukdom:  PHARC

Polyneuropati är en neurologisk sjukdom som ofta kallas “långnervssjukan”. Det betyder att flera av de långa nerverna i kroppen är skadade, alltså ut  i armar och ben. Hos mig har det resulterat i dåliga reflexer, nedsatt känsel, pirrande ben,  svaghet,  kramper, kylkänslig och nervsmärtor. Jag har svårt att gå och får ont av det, så jag förflyttar mig med hjälp av rullstol. Jag dock väldigt rörlig och vig.Jag kan därför göra väldigt mycket om lusten faller in bara jag har lite hjälp och är beredd på att få ont i benen/armarna efteråt.

Hörselnedsättning. Jag är medicinskt döv och har fått hörselimmplantat på båda sidor. Det innebär att jag gör genom en magnet. Läs mer om CI här.

Ataxi är en påverkan på lillhjärnan som orsakar skakningar och dålig balans.

Retinitis Pigmentosa är min ögonsjukdom som orsakat begränsat synfält, gråstarr (som opererats bort), ljuskänslighet, mörkerblindhet, smärta och svåigheter att fokusera blicken.

Cataract Gråstarr som jag drabbades av i tonåren och opererade bort. (Grumlig lins i ögat)

Utöver det  är jag vid ganska god hälsa tycker jag. Mina vitala organ  fungrar utmärkt än så länge.