Vad är ett gott liv och vem får ha det? Familjeliv, karriär, sex, nöjen eller kultur? Vad får ingå och vem är det som bestämmer det? Är det din  handläggare, dina anhöriga eller är det du själv?  Vad händer om du inte beter dig på “rätt” sätt och följer normen?

Jag skriver utifrån min egen situation och mina egna tankar och åsikter.