Jag är medicinskt döv och ha ett cochleaimplantat inkopplat. Det är ett elektroniskt medicintekniskt hjälpmedel.  Till skillnad från vanliga hörapparater, som enbart förstärker ljudet, övertar cochleaimplantatet arbetet från det skadade innerörat (snäckan) och skickar elektriska signaler direkt till hjärnan. Det är en enorm skillnad om du frågar mig som upplevt både och. Du kan inte få naturlig hörsel med CI, men du upplever den som naturlig. Att opereras och lära sig höra med implantat är ett större projekt än en kan ana. Vill du läsa mer min inkoppling och resa så kan du läsa om det här.

För att göra skillnaden tydligare och mer greppbart vill jag gärna jämföra CI med en tydligare fysisk skada som är mer visuell och mer begriplig för de flesta:ett skadat den. En hörapparat för hörselorganet är som en stödskena som stöttar ett ben som har en skada men fortfarande kan användas. Ett CI för  hörselorganet är. Som en protes för ett ben som helt amputerats. Benet finns inte kvar. Det kan finnas nerver kvar i benstumpen som kan kopplas till avancerad protes. Ett robotben. (Väldigt Star wars, I know!) Ett CI är ett robot-öra. På riktigt!

Varför skaffar inte ALLA som hör dåligt CI? Det frågar många när jag berättar exakt hur coolt det är. Ja, till att börja med så förstörs restvarande hörsel när vanligtvis när implantatet sätts på plats och det är inte alla som får en god hörsel efteråt.. Många, men inte alla. Utöver det skulle jag säga att jag själv avvaktade med operation tills hörseln helt försvunnit eftersom jag visste att det innebar en smärtsam operation, risk för komplikationer, ett års intensiv hörselträning, sjukskrivning och högre kostnader för mig privat. Därför. Jag har dock aldrig ångrat mitt val en sekund. Det var värt det för mig!

Genom en operation borrar de ett litet hål i skallbenet där de kan trä in en elektrod in i snäckan (cochlean) där hörselnerven ligger. Elektroden ansluts till en spole med magnet som placeras utanpå skallbenet under huden. Den tar emot signaler från ljudprocessorn som liknar en vanlig hörapparat i formen.  Inget ljud går in genom hörselgången utan istället direkt genom elektroden till hjärnan.

Tre veckor efter operationen får en koppla in ljudprocessorn och då påbörjas ett hårt arbete att lära sig förstå och tolka de mekaniska ljuden en hör.  Det tar ca två år att lära sig höra med CI. När en för första gången slår på ljudprocessorn låter det väldigt konstigt. För mig lät det bara “boing boing boing” oavsett om ljudet kom från en person som pratade eller ett skrapljud mot bordsskivan eller ett djur som lät. Allt lät samma, men började snart få nyanser.

CI är inte en tekniskt lösning för passar alla. Det krävs att hjärnan har hörselminnen för att kunna tolka signalerna eller att hjärnan är ung och outvecklad. Därför vill man gärna operera CI på så små barn som möjligt eller på personer som haft hörsel men förlorat den. Det är inte en teknisk lösning som passar alla för det är inte alla som behöver den. Det är inte alla utan hörsel som behöver den för att kommunicera. Ingen egentligen, om man använder teckenspråk. Både teckenspråk och ljud är fantastiska verktyg för att kommunicera. Det ena utesluter inte det andra. Man gör både döva barn och vuxna en otjänst genom att skämma CI eller teckenspråk. Låt oss prata om hur det ena kan lyfta det andra. Låt oss tala om hur mycket samhället och individen kan vinna på teckenspråk i CI-habilitering. Låt oss tala om att dövkultur inte sitter i örat och viktig den är. Låt oss tala om att man faktiskt kan ha CI och ändå välja att kommunicera via teckenspråk samt att det inte är ett bevis för att CI är dåligt på något vis. Det är bevis för att teckenspråk är bra och att många använder teckenspråk oavsett om de har möjlighet att använda talat språk eller inte.  Att acceptera hörselimplantat som något positivt innebär inte att man själv automatiskt skulle vilja ha det eller att man skulle låta operera sina barn. Sådana beslut är individuella.

Vill du fortsätta ta reda på mer? Ja, men vilken tur att jag har en liten sida med samlade länkar här då.

 


Bildkälla bild 1 och 3:  Cochlear