“Min sexualitet- min rätt”, ett projekt mellan RFSU och Funktionsrätt Sverige

Just nu pågår projektet “min sexualitet- min rätt” mellan RFSU och Funktionsrätt Sverige. Projektet går bland annat ut på att samla in information om hur vi utanför funktionsnormen upplever att vi bemöts och vilka möjligheter vi har till sexuell hälsa. De vill att vi ska svara på en enkät. Jag hatar enkäter, det är så sjukt tråkigt. Ämnet är ju ändå jäkligt viktigt och jag vill bidra till att fler bidrar med sina svar. Så jag ställde några frågor till Veronica Östervall som är kommunikatör för projektet så ni enklare kan avgöra vad ni kan förvänta er av enkäten.  

Veronica Östervall
Syntolkning: Veronica Östervall, kommunikatör Funktionsrätt Sverige.
Hanna Öfors
Syntolkning: Bild på Hanna Öfors, projektledare på Funktionsrätt Sverige.

Sen gjorde jag enkäten själv

Det hade ju varit taskigt annars! Jag kan intyga att den inte tar så lång tid, däremot vill jag förvarna att det kommer några jobbiga frågor som bland annat berör sexuella övergrepp. Det är bra att vara beredd på, speciellt om man behöver hjälp för att kunna svara på frågorna. Då kanske man vill planera lite på förhand.  

Jag tänker mig att det riskerar att uppstå ett ganska stort mörkertal av människor som påverkas av att de inte följer funktionsnormen men är osäkra på om de “har rätt” att räknas in. 

Sista dagen att svara är 28 februari så pass på! 

Vad handlar den här enkäten om? 

Frågorna handlar bland annat om hur nöjd du är med ditt sexliv, om du kan leva som du vill när det kommer till sexualitet och identitet och även frågor om hur du upplever möjligheten att skaffa barn eller skydda dig mot oönskad graviditet.  

2. Är det här en lång och besvärlig enkät att svara på? Kan jag svara på något annat sätt än skriftligt? 

Enkäten tar ca 15 minuter att svara på.  

Du kan även genomföra enkäten genom att bli uppringd på telefon eller få en pappersenkät hemskickad. Enkäten är ganska komplex och därför kommer en mer lättläst enkät om några veckor för den som behöver det. 

3. Gör det nån skillnad om jag deltar eller inte? 

Det här är första gången någon gör en så stor undersökning av den här gruppen som helhet kring sex och relationer! Därför kan ditt deltagande bidra till att fler får möjlighet till en bättre sexuell hälsa. 

4.Hur och när kan jag få reda på resultatet av undersökningen? 

I april kommer vi ha ett resultat av enkäten. Under maj och juni kommer Funktionsrätt Sverige och RFSU att berätta om resultaten och hur man kommer att arbeta vidare med att stärka sexuella rättigheter för personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom. Du kommer kunna ta del av på projektets hemsida: https://funktionsratt.se/funktionsratt-sverige-projekt/min-sexualitet-min-ratt/ 

För att komma till enkäten och presentationen av den, klicka här: https://funktionsratt.se/funktionsratt-sverige-projekt/min-sexualitet-min-ratt/enkatundersokningen/ 

Bilder:  Hanna Öfors, projektledare på Funktionsrätt Sverige och Veronica Östervall, kommunikatör Funktionsrätt Sverige. Utvald bild: ägare till rätten RFSU.