Independent living är en folkrörelse och filosofi. Den startades i USA under det radikala 60-talet utifrån en övertygelse om att personer med normbrytande funktionsvariation borde ha samma rätt till utbildning, rösträtt, delaktighet och självbestämmande som andra i samhället. Rörelsen ville ge människorna i sin målgrupp en ny maktposition i deras egna liv från vårdobjekt till självbestämmande medborgare genom att ta pengar som redan lades på insatser för en person och låta personen själv styra över hur pengarna användes.

Det var en radikal idé att ens tro att personer med funktionsnedsättning som i regel bodde på institutioner eller omhändertagna av anhöriga skulle klara av att ta ansvar och kunna hantera stora beslut. Men kärnan i filosofin Independent living var just övertygelsen om det enskilda individerna med stöd av varandra hade kapacitet att själva ta kontroll över sina liv och bestämma över sin vardag och sina livsval precis som andra medborgare.

Independent living sprider sig 

Independent living-rörelsen växte sig stark i USA och har spridits över hela världen. Storbritannien och Tyskland är två europeiska länder där Independent living som synsätt fått ta stor plats inom politiken. Till Sverige kom Independent living under 70-talet med hjälp av Adolf Ratzka som själv studerat på universitet med hjälp av personlig assistans i USA. 1983 fick en grupp individer i Sverige möjlighet att testa filosofin och själva hantera pengarna som redan betalades för deras hemtjänst, boendeservice och andra insatser, för att istället använda pengarna till personliga assistenter. Projektet var lyckat och 1994 infördes assistansreformen LSS. Under åren har reformen urmjölkats rejält och tappat viktiga möjligheter som utgjorde själva målet med reformen.

Viktiga aktörer inom Independent living idag är de assistanskooperativ som drivs med filosofin som grund. De styrs av medlemmarna själva som har sin assistans i kooperativet. Ingen vinst får någonsin plockas ut. Kooperativen bedriver ofta politik i förmån för att ge personer utanför funktionsnormen mänskliga rättigheter och självständighet. Jag själv förespråkar starkt Independent living. Det är för mig en stark och vacker filosofi. Jag är medlem och styrelseledamot i STIL som är ett assistanskooperativ.