Jag har personlig assistans dygnet runt och mitt hem är en arbetsplats. Hur påverkas våra rutiner av Coronapandemin?

Jag satt i helgen och uppdaterade våra riktlinjer för smittospridning för assistenterna. Det finns riktlinjer sen innan men de har nu anpassats för COVID-19. Idag hade vi personalmöte och utbildning inplanerat sedan länge. Jag avsatte lite tid för att prata om COVID-19. Vi gick laget runt, så alla kunde lätta hjärtat med sina tankar och funderingar. Sedan lämnade vi det.
Vi har en lösenordsskyddad hemsida som vi skämtsamt kallar vårt intranät. Där har jag  lagt ut listan med regler och rutiner som nu ska följas, lite allmän information och länkar. Om alla assistenter har läst samma information är det förstås enklare för mig.

Jag är inte särskilt stressad eller rädd, men jag väljer att ta myndigheternas smittskyddsåtgärder på allvar. Ungefär som att jag använder bilbälte när jag åker bil ut an att känna panik över varför jag uppmanas till det. Så här ser informationen till mina assistenter ut:

Riktlinjer för att minimera smittspridning

Jag tillhör högriskgrupp och du arbetar hos mig. Det innebär att både du och jag behöver ta större ansvar när myndigheterna utlyst smittskyddsåtgärder. Just nu gäller det pandemin COVID-19. Att jag tillhör högriskgrupp innebär inte att jag har lättare att bli sjuk eller att mitt liv är hotat, men det innebär att jag om jag skulle bli smittat skulle behöva mer avancerad vård och sjukdomen skulle eventuellt orsaka större skador hos mig. Jag skulle belasta vården mer. Om smittan spreds här och många assistenter blir sjuka samtidigt innebär även det ett krisläge eftersom jag skulle kunna stå helt utan arbetande assistenter. Min familj finns till hands om vi saknar assistenter och blir det totalt omöjligt är det kommunen som har yttersta ansvaret att ordna så jag får mina basbehov tillsedda. Nummer till dem finns i assistentrummet och i assistanstelefonen.

Det här är regler som mina assistenter ska följa tills myndigheterna avlyst hotet av smittspridning:

 • Börja alltid med att tvätta händerna och använder handsprit när du kommer till jobbet eller när vi varit hemifrån och kommer tillbaka. Det ska både du och jag göra.
 • Tvätta händerna före och efter att du hjälper mig att äta och laga mat.
 • Tvättar händerna efter att du har slängt soporna, kompost och återvinning
 • Tvätta händer efter du har städat, tvättat mm.
 • Torka av köksbänken med ytdesinfektion när den använts
 • Torka av handtag på dörrar och möbler, strömbrytare och hjälpmedel oftare. Det står med på städlistan och ska göra minst två gånger i veckan.
 • Kom inte till jobbet om du har förkylningssymtom eller haft fysisk kontakt med någon som kan ha blivit utsatt för Coronaviruset. Stanna hemma två dagar extra efter att du blivit symtomfri vid förkylning. Om du smittas av COVID-19 behöver du stanna hemma minst 14 dagar. Om du rådfrågar 1177, kom ihåg att nämna att du arbetar hos en person som tillhör högriskgruppen.
 •  Håll dig uppdaterad om utvecklingen kring pandemin med hjälp av appen “Krisinformation.se”. Den sammanställer viktiga meddelanden från alla myndigheter. Appen finns i assistenttelefonen.
 • Undvik att hälsa på kollegor och andra medmänniskor med kroppskontakt som kramar eller handslag.
 • Innan du går av ditt pass tvättar du händerna igen och torkar av assistenttelefon, larmmottagaren och ev mikrofon du använt innan du lämnar över dessa till nästa assistent.
 • Följ utlysta råd även utanför jobbet.

 

Låt oss påminna varandra om att tvätta händerna.

Blöt händerna. Smörj in dem med tvål överallt och gnugga minst 20 sekunder INNAN du sköljer bort tvålen. Det är tvålen som spräcker virusets skal och den måste få 20 sekunder på sig. Att sprita händerna går också utmärkt, men torka då inte bort spriten innan den torkat in av sig självt.

Se även bild som sitter uppe i assistentrummet.

 

 

Råd för att begränsa smittan

 Varför?

Varför är det viktigt att bromsa smittan? Om vi får en snabb spridning kommer fler människor att insjukna, men mycket värre är att extremt många människor kommer att bli sjuka samtidigt. Det finns ingen som helst möjlighet för sjukvården att hantera en sådan topp utan vi kommer då att bli tvungna att välja ut de vi skall rädda och resterande kommer inte att kunna få hjälp. Kan vi istället bromsa förloppet kommer mycket färre att insjukna samtidigt varför chanserna ökar enormt att de som insjuknar kan få hjälp. Få inte panik! Handla lugnt och rationellt och minimera dina risker då har du goda chanser. 

Hur gör vi det?

Om du har feber, halsont eller hosta håll dig hemma. Minimera kontakt med andra. Det är viktigt att övriga som är friska från feber, hosta eller halsont och i arbetsför ålder tar sig till jobbet och arbetar, annars klappar hela samhället ihop och då förstör vi också våra egna och våra anhörigas chanser.

Sätt att undvika onödig exponering

 • Om du kan jobba hemifrån, gör det.
 • När du tar dig till jobbet, välj den transportmetod som exponerar dig minst för andra människor. Om du kan cykla, gå eller ta bilen – gör det. Prioritera smittobegränsning över klimatfrågan just nu.
 • Undvik i möjligaste mån alla former av folksamlingar, i synnerhet inomhus. Absolut inga konserter, diskon, teaterbesök, bio eller dylikt
 • Även om du inte har symtom, besök inte äldre släktingar onödan. 
 • När du kommer hem går du innan du tar i något annat direkt till handfatet och tvättar händerna med tvål. Blöt händerna och därefter smörjer du in dem med tvål överallt och gnugga minst 20 sekunder INNAN du sköljer bort tvålen. Det är tvålen som spräcker virusets skal och den måste få 20 sekunder på sig. Att sprita händerna går också utmärkt, men torka då inte bort spriten innan den torkat in av sig självt.
 • Undvik att ta dig i ansiktet. Detta är jäkligt svårt eftersom vi gör det hela tiden utan att tänka på det. 
 • Ta i så lite saker som möjligt när du är ute. Öppna dörrar med armbågen eller använd engångshandskar. 

Var uppmärksam på symtom på covid-19

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk är vanliga symptom. De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andningssvårigheter och lunginflammation. 

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Läs vidare…

Information till assistansanvändare:

https://assistanskoll.se/20200313-Rad-Disability-Rights-Coronovirus.html?fbclid=IwAR10WALapkjSWWsEX01B4nXbht5x-5vxdjtMDTM5GsYOEskxjLb9XjQfY7w

Information från myndigheter:

http://krisinformation.se

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-varden/

Om du känner oro och rädsla:

https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/kris-och-katastrof/krisstod/sa-minskar-du-din-oro-vid-en-kris/?fbclid=IwAR3-VxFsTMeXHNbxdHPnD-JMkhYCtJMPvdeFxBNd91AGfuO0xfdQnPIT9oY

En överläkares checklista

https://www.facebook.com/742928867/posts/10160163821948868/