Frågan kommer mot mig från flera håll. Facebook, sms, på jobbet… Jag svarar hafsigt och flyktigt eller inte alls.

Jag vet inte just nu. Vet inte alls.