Jag skulle göra en tavla och hade än en gång fått avslag på en beställning av dövblindtolk med förklaring: tolkbrist. Varje gång jag får avslag ekar just det ordet på skärmen utan förklaring och utan möjlighet att överklaga. Det händer ibland. Beställningen gäller ironiskt nog dövblindtolk vid utdelningen av tillgänglighetspriset som jag och mina kollegor i Konst i blindo får ta emot vid Örebros kommunfullmäktige. Allt löser sig i slutändan. Dagen innan prisutdelningen nås jag av informationen att ett privat tolkbolag kunnat bistå med två dövblindtolkar. Jag får vara fullt delaktig i min egen prisutdelning. Oron och förödmjukelsen är svår att sudda bort på ett dygn.
Erbjudandet att visa upp ett konstverk för Örebros politiker kunde inte kommit mer passande tänkte jag den dagen då “tolkbrist” lös på skärmen. Sen började jag leta citat…

Bildtolkning: text i vitt och gult. Text, citat av Olof Palme “Demokratins rättigheter kan inte få vara förbehållna ett visst skikt av samhället de måste vara hela folkets egendom.
-Sa han något? Jag fick inte dövblindtolk idag”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statement!

En bristande tolktjänst är en bristande demokrati. Är det inte egentligen rätt uppenbart? Hur ska jag ens veta att jag lever i en demokrati och jag inte har rätt uppfatta det jag inte kan se eller höra?  Den som inte får tillgång till teckenspråkstolk vid behov lämnas utanför delar av samhället och mänskliga rättigheter.  I Örebro tillhör det vardagen att nekas tolk. Vem som bär ansvaret varierar, men regionerna har yttersta ansvaret för vardagstolkningen som inte täcks även andra myndigheter, organisationer eller företag. Tolktjänsten styrs också av många olika typer av lagar och det saknas en ordentlig rättighetslagstiftning. Det gör det omöjligt för tolkcentralerna att fylla sin uppgift. Tolktjänst har sedan lång tid fått kritik för att varit godtycklig och haft stora brister. 2010 slog regering fast att en tolktjänstutredning skulle göras, tio år har gått och hör på det här: utredningen har fortfarande varken avslutats eller lett till några förändringar. Jag ska kortfattat ta er genom vad som hänt under dessa tio år.

* I september 2010 bestämde regeringen att Greger Bååth skulle utreda hur tolktjänsten Sverige fungerar för döva och hörselskadade

* Cirka ett år senare lämnade han ett förslag till regeringen om en ny statlig Tolktjänstmyndighet som skulle ha ansvar för tolkverksamheten i HELA Sverige.

* Men hösten 2012 meddelade dåvarande ansvariga minister Maria Larsson att det inte skulle bli något förslag om beslut från regeringen till riksdagen om tolktjänsten,

* I januari 2014, 1,5 år senare, så kom beskedet att Tolktjänstutredningen försenas. Regeringen var inte nöjd med det nya förslaget, som nu hade fastnat på Socialdepartementet.

* 2016. Nu är det Åsa Regnér som är ansvarig minister. I februari 2016 bestämde regeringen att förutsättningarna för en nationell tolktjänst ska utredas. De bestämde sig för att låta västra Götalands läns landsting utreda möjligheterna att (till vissa delar) skapa en nationell tolktjänst för döva.

* I april samma år föreslog regeringen en lag om tolktjänst för vardagstolkning som skulle träda i kraft den 1 juli 2017. Men, det lagförslaget möttes av stor kritik från brukarorganisationerna och drogs därför tillbaka.

* 2 år senare, under sommaren 2018, är det Lena Hallengren som är ansvarig minister. Regeringen skjuter även till 45 miljoner för att öka möjligheten till tolktjänst i arbetslivet. Det visade sig sedan att enbart 8 landsting utnyttjade möjligheten att använda pengarna, bland dem fanns Region Örebro. Stockholms landsting meddelade att de avstod helt från revidering även pengarna som protest mot summan dels var på tok för liten för att göra någon skillnad I start och del för att inga långsiktigare förändringar gjorts.

Tolktjänsten i sig är komplex att få en överblick över även för den som arbetar med frågan. Det är alldeles för många olika aktörer iblandade. Statens anslag till regionernas tolkcentraler fördelas genom Hälso- och sjukvårdslagen utifrån antal invånare, istället för antal tolkanvändare. Därför blir tolkanvändarna i en stad som Örebro med stor andel döva, hörselskadade och dövblinda drabbade hårdast. Anslag från kommun och region beslutar helt frivilligt hur mycket pengar som ska tilldelas tolkning eftersom tolktjänstlagen inte är en rättighetslagstiftning. När budgeten tar slut eller det behövs sparas går det ut över tolkanvändarna då tolkcentralen inte kan bevilja lika många uppdrag. Tillgången till tolk varierar över året, beroende på vem som ska betala och var i Sverige du bor. Reglerna kring arbetstolkning är även där väldigt komplexa kring när tolkkostnaderna ska belasta arbetsförmedlingen eller arbetsgivaren. Skolor och arbetsgivare tvingas stå för orimligt stora kostnader. En arbetsgivare som anställer en tolkanvändare kan bli skyldig att betala uppemot 520.000 kr per år för tolkkostnader. Det gör förstås att tolkanvändare har väldigt svårt att få jobb. När det kommer till komvux saknas det rätt till särskilt stöd. Komvux blir istället beroende av vad kommunen frivilligt budgeterar. 

 

I januari (2020) presenterade  SDR, FSDB med flera intresse organisationer skuggutredningen till tolktjänstutredningen: Rätten till tolk -ingen tolkningsfråga. De föreslår…

 • Individuell rätt till tolk för livet alla situationer.
 • Ett system där man garanteras ett minsta antal timmar och sen kan ansöka om mer. Förslag 180 timmar döva och hörselskadade, dövblindhet 416 timmar.
 • Möjlighet att överklaga tolkcentralens beslut.
 • Staten tar ansvaret istället för företag, organisationer och arbetsgivare.
 • Skuggutredningen föreslår samlat ansvar hos en myndighet för vardagstolkning, tolk i arbetslivet, utbildningstolk och tolk som behövs för kontakt med myndigheter

 

Det är otäckt fult av regeringen att låta tolkutredningen ligga oavklarad och utan resultat. Vi ser samma problematik kring LSS-utredningen över personlig assistans. Vi väljer inte makthavare för att de ska undvika att ta beslut. Det är komplexa frågor, men inte omöjliga. Vi får inte tillåta att tolktjänstutreningen glöms bort. Hur  verkningslöst det än känns att ta upp samma orättvisor om och om och om igen så är det viktigt att fortsätta.

Vad kan vi göra?

 • Dela det här  inlägget till fler förstås.
 • Stötta organisationer som kämpar för att funktionsrättskonvensionen ska bli svensk lag precis som barnrättskonventionen blivit och dela deras debattinlägg:
  STIL
  Funktionsrätt
  MFFMR
  RBU
 • Läs skuggutredningen till tolktjänstutredningen: Rätten till tolk, ingen tolkningsfråga, dela den och stötta organisationerna bakom den.
  SDR
  FSDB
  DHB
  SDUF
 • Lär dig mer om det visuella och taktila teckenspråket.
 • Om du själv är tolkanvändare: fortsätt beställa tolk när du har behov. Avstå inte från lägga in en beställning för att du inte känner att du kommer få det beviljat. (Jag riktar även den här uppmaningen till mig själv. Hör du det, Frida?!)
 • Uppmana din kommun att erbjuda teckenspråk som tredjespråk som skolbarnen får börja lära sig i sjätte klass. Här i Örebro erbjuds endast tyska, franska och spanska trots att vi varit teckenspråkets europeiska huvudstad i 10 års tid. Knas!

 

Ni kan också läsa inlägget om själva prisutdelningen här!

Bildtolkning: text i vitt och gult. Text, citat av Olof Palme “Demokratins rättigheter kan inte få vara förbehållna ett visst skikt av samhället de måste vara hela folkets egendom.
-Sa han något? Jag fick inte dövblindtolk idag”

Källor:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2011/12/sou-201183/

https://www.sdr.org/dokumentarkiv/vad-vi-gor/684-ratt-till-tolk-ingen-tolkningsfraga/file

Svalt intresse för att söka tolkmiljoner


https://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/hanger-du-med-i-alla-turer-kring-tolktjanstutredningen?fbclid=IwAR3LkmV726b4DkhAUXmAzLuBKwqZbhbcH_GI2y6-kqf4DRpulJWVRN5d70Y

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/tolkcentralen-maste-spara-pengar-drar-ner-pa-uppdragen?fbclid=IwAR2FEcPj5iX9DFRu3zBarBPI89V0C21VvBftHzcgB9aPZyZxgI21qkBpbiI

https://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/hanger-du-med-i-alla-turer-kring-tolktjanstutredningen?fbclid=IwAR3LkmV726b4DkhAUXmAzLuBKwqZbhbcH_GI2y6-kqf4DRpulJWVRN5d70Y

https://www.svt.se/nyheter/nyhetstecken/finns-helt-klart-utmaningar-idag