Tryck: Crip the word

Produkter med tryck Crip the Word. Trycket liknar ett utdrag ur en tryckt ordbok med fonologisk förklaring. “CRIP [ˈkrɪp]ursp.`cripple´ˈ[krɪp(ə)l|] krympling begrepp ur Cripteorin som utmanar allmänhetens normer av att en kropp ska se ut och fungera på visst sätt för att räknas och få samma möjligheter som andra.”

Visar alla 9 resultat

Visar alla 9 resultat